Jump to content

FLOOD_CSX

Membru

Community Reputation

8 Neutral

About FLOOD_CSX

 • Rank
  Membru avansat

Contact Methods

Profile Information

 • Country
  Romania
 • Gender
  Male
 • City:
  ❤❤
 1. Daca mai ai nevoie de pluginuri sau ai nevoie de support , dai pm , te ajut cu mare placere.
 2. FLOOD_CSX

  Suport top 15

  Posteaza te rog plugins.ini
 3. FLOOD_CSX

  Suport top 15

  Dai reinstall . nu lua addonsuri aiurea de pe net. mai bine iti faci tu unul , si stii ce contine.
 4. Descriere: Acesta este un plugin de credite pentru modul furien. Deasemenea poate fi folosit si in alte moduri. In ce consta acest plugin? Ei bine, cand ai 16000$, prin simpla comanda, /deposit, iti transformi banii in 1 credit. Nu exista limita de credite. Creditele se salveaza pe nume. Plugin-ul are si native, cu care poti afla/modifica creditele unui jucator, din alte plugine. Descarcare: Furien Credits System 1.4.6 | Ascunde codul#include < amxmodx > #include < amxmisc > #include < cstrike > #include < fakemeta > #include < hamsandwich > #include < nvault > //#include < CC_ColorChat > #pragma semicolon 1 #define PLUGIN "Furien Credits System" #define VERSION "1.4.6" // Sper sa nu mai fie buguri. #define ONE_DAY_IN_SECONDS 86400 // |-- CC_ColorChat --| enum Color { NORMAL = 1, // Culoarea care o are jucatorul setata in cvar-ul scr_concolor. GREEN, // Culoare Verde. TEAM_COLOR, // Culoare Rosu, Albastru, Gri. GREY, // Culoarea Gri. RED, // Culoarea Rosu. BLUE, // Culoarea Albastru. }; new TeamName[ ][ ] = { "", "TERRORIST", "CT", "SPECTATOR" }; // |-- CC_ColorChat --| new const g_szTag[ ] = "[Furien Credits]"; new const g_szGiveCreditsFlag[ ] = "a"; new g_szName[ 33 ][ 32 ]; new g_iUserCredits[ 33 ]; new g_iUserRetired[ 33 ]; new g_iCvarPruneDays; new g_iCvarEntry; new g_iCvarRetire; new iVault; public plugin_init( ) { register_plugin( PLUGIN, VERSION, "Askhanar" ); register_cvar( "fcs_version", VERSION, FCVAR_SERVER | FCVAR_SPONLY ); g_iCvarPruneDays = register_cvar( "fcs_prunedays", "15" ); g_iCvarEntry = register_cvar( "fcs_entry_credits", "300" ); g_iCvarRetire = register_cvar( "fcs_maxretrieve", "0" ); register_clcmd( "say", "ClCmdSay" ); register_clcmd( "say_team", "ClCmdSay" ); register_clcmd( "say /depozit", "ClCmdSayDepozit" ); register_clcmd( "say /deposit", "ClCmdSayDepozit" ); register_clcmd( "say_team /depozit", "ClCmdSayDepozit" ); register_clcmd( "say_team /deposit", "ClCmdSayDepozit" ); register_clcmd( "say /retrage", "ClCmdSayRetrage" ); register_clcmd( "say /withdraw", "ClCmdSayRetrage" ); register_clcmd( "say_team /retrage", "ClCmdSayRetrage" ); register_clcmd( "say_team /withdraw", "ClCmdSayRetrage" ); register_clcmd( "fcs_credite", "ClCmdCredits" ); register_clcmd( "fcs_credits", "ClCmdCredits" ); register_clcmd( "amx_give_credits", "ClCmdGiveCredits" ); register_clcmd( "amx_take_credits", "ClCmdTakeCredits" ); RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "ham_SpawnPlayerPost", true ); register_forward( FM_ClientUserInfoChanged, "Fwd_ClientUserInfoChanged" ); } public plugin_natives() { register_library( "fcs" ); register_native( "fcs_get_user_credits", "_fcs_get_user_credits" ); register_native( "fcs_set_user_credits", "_fcs_set_user_credits" ); } public _fcs_get_user_credits( iPlugin, iParams ) { return g_iUserCredits[ get_param( 1 ) ]; } public _fcs_set_user_credits( iPlugin, iParams ) { new id = get_param( 1 ); g_iUserCredits[ id ] = max( 0, get_param( 2 ) ); SaveCredits( id ); return g_iUserCredits[ id ]; } public client_authorized( id ) { if( is_user_bot( id ) ) return PLUGIN_CONTINUE; g_iUserRetired[ id ] = 0; get_user_name( id, g_szName[ id ], sizeof ( g_szName[] ) -1 ); LoadCredits( id ); return PLUGIN_CONTINUE; } public client_disconnect( id ) { if( is_user_bot( id ) ) return PLUGIN_CONTINUE; g_iUserRetired[ id ] = 0; SaveCredits( id ); return PLUGIN_CONTINUE; } public ClCmdSay( id ) { static szArgs[192]; read_args( szArgs, sizeof ( szArgs ) -1 ); if( !szArgs[ 0 ] ) return PLUGIN_CONTINUE; new szCommand[ 15 ]; remove_quotes( szArgs ); if( equal( szArgs, "/credite", strlen( "/credite" ) ) || equal( szArgs, "/credits", strlen( "/credits" ) ) ) { replace( szArgs, sizeof ( szArgs ) -1, "/", "" ); formatex( szCommand, sizeof ( szCommand ) -1, "fcs_%s", szArgs ); client_cmd( id, szCommand ); return PLUGIN_HANDLED; } return PLUGIN_CONTINUE; } public ClCmdCredits( id ) { if( !is_user_connected( id ) ) return PLUGIN_HANDLED; new szArg[ 32 ]; read_argv( 1, szArg, sizeof ( szArg ) -1 ); if( equal( szArg, "" ) ) { ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Ai^x03 %i^x01 credite.", g_szTag, g_iUserCredits[ id ] ); return PLUGIN_HANDLED; } new iPlayer = cmd_target( id, szArg, 8 ); if( !iPlayer || !is_user_connected( iPlayer ) ) { ColorChat( id, RED,"^x04%s^x01 Jucatorul specificat nu a fost gasit!", g_szTag, szArg ); return PLUGIN_HANDLED; } new szName[ 32 ]; get_user_name( iPlayer, szName, sizeof ( szName ) -1 ); ColorChat( id, RED,"^x04%s^x01 Jucatorul^x03 %s^x01 are^x03 %i^x01 credit%s", g_szTag, szName, g_iUserCredits[ iPlayer ], g_iUserCredits[ iPlayer ] == 1 ? "." : "e." ); return PLUGIN_HANDLED; } public ClCmdSayDepozit( id) { if( !is_user_connected( id ) ) return PLUGIN_HANDLED; new CsTeams:iTeam = cs_get_user_team( id ); if( CS_TEAM_T <= iTeam <= CS_TEAM_CT ) { new iMoney = cs_get_user_money( id ); if( iMoney >= 16000 ) { ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Ai depozitat^x03 16000$^x01 si ai primit^x03 1^x01 credit.", g_szTag ); cs_set_user_money( id, 0 ); g_iUserCredits[ id ] += 1; SaveCredits( id ); return PLUGIN_HANDLED; } else { ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Iti trebuie^x03 16000$^x01 pentru a putea depozita.", g_szTag ); return PLUGIN_HANDLED; } } return PLUGIN_HANDLED; } public ClCmdSayRetrage( id) { new CsTeams:iTeam = cs_get_user_team( id ); if( CS_TEAM_T <= iTeam <= CS_TEAM_CT ) { if( g_iUserCredits[ id ] > 0 ) { new iMaxRetrieve = get_pcvar_num( g_iCvarRetire ); if( iMaxRetrieve > 0 ) { if( g_iUserRetired[ id ] >= iMaxRetrieve ) { ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Ai retras deja^x03 %i^x01 credit%s runda asta^x01.", g_szTag, iMaxRetrieve, iMaxRetrieve == 1 ? "" : "e" ); return PLUGIN_HANDLED; } } new iMoney = cs_get_user_money( id ); ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Ai retras^x03 1^x01 credit si, ai primi^x03 16000$^x01.", g_szTag ); cs_set_user_money( id, iMoney + 16000 ); g_iUserCredits[ id ] -=1; g_iUserRetired[ id ]++; SaveCredits( id ); if( ( iMoney + 16000 ) > 16000 ) { ColorChat( id, RED, "^x04%s^x03 ATENTIE^x01, ai^x03 %i$^x01 !", g_szTag, iMoney + 16000 ); ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 La spawn, vei pierde tot ce depaseste suma de^x03 16000$^x01.", g_szTag ); return PLUGIN_HANDLED; } } else { ColorChat(id, RED, "^x04%s^x03 NU^x01 ai ce sa retragi, ai^x03 0^x01 credite.", g_szTag ); return PLUGIN_HANDLED; } } return PLUGIN_HANDLED; } public ClCmdGiveCredits( id ) { if( !( get_user_flags( id ) & read_flags( g_szGiveCreditsFlag ) ) ) { client_cmd( id, "echo NU ai acces la aceasta comanda!" ); return PLUGIN_HANDLED; } new szFirstArg[ 32 ], szSecondArg[ 10 ]; read_argv( 1, szFirstArg, sizeof ( szFirstArg ) -1 ); read_argv( 2, szSecondArg, sizeof ( szSecondArg ) -1 ); if( equal( szFirstArg, "" ) || equal( szSecondArg, "" ) ) { client_cmd( id, "echo amx_give_credits < nume/ @ALL/ @T/ @CT > < credite >" ); return PLUGIN_HANDLED; } new iPlayers[ 32 ]; new iPlayersNum; new iCredits = str_to_num( szSecondArg ); if( iCredits <= 0 ) { client_cmd( id, "echo Valoare creditelor trebuie sa fie mai mare decat 0!" ); return PLUGIN_HANDLED; } if( szFirstArg[ 0 ] == '@' ) { switch ( szFirstArg[ 1 ] ) { case 'A': { if( equal( szFirstArg, "@ALL" ) ) { get_players( iPlayers, iPlayersNum, "ch" ); for( new i = 0; i < iPlayersNum ; i++ ) g_iUserCredits[ iPlayers[ i ] ] += iCredits; new szName[ 32 ]; get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 ); ColorChat( 0, RED, "^x04^%s^x01 Adminul^x03 %s^x01 le-a dat^x03 %i^x01 credite tuturor jucatorilor!", g_szTag, szName, iCredits ); return PLUGIN_HANDLED; } } case 'T': { if( equal( szFirstArg, "@T" ) ) { get_players( iPlayers, iPlayersNum, "ceh", "TERRORIST" ); if( iPlayersNum == 0 ) { client_cmd( id, "echo NU se afla niciun jucator in aceasta echipa!" ); return PLUGIN_HANDLED; } for( new i = 0; i < iPlayersNum ; i++ ) g_iUserCredits[ iPlayers[ i ] ] += iCredits; new szName[ 32 ]; get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 ); ColorChat( 0, RED, "^x04^%s^x01 Adminul^x03 %s^x01 le-a dat^x03 %i^x01 credite jucatorilor de la^x03 TERO^x01!", g_szTag, szName, iCredits ); return PLUGIN_HANDLED; } } case 'C': { if( equal( szFirstArg, "@CT" ) ) { get_players( iPlayers, iPlayersNum, "ceh", "CT" ); if( iPlayersNum == 0 ) { client_cmd( id, "echo NU se afla niciun jucator in aceasta echipa!" ); return PLUGIN_HANDLED; } for( new i = 0; i < iPlayersNum ; i++ ) g_iUserCredits[ iPlayers[ i ] ] += iCredits; new szName[ 32 ]; get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 ); ColorChat( 0, RED, "^x04^%s^x01 Adminul^x03 %s^x01 le-a dat^x03 %i^x01 credite jucatorilor de la^x03 CT^x01!", g_szTag, szName, iCredits ); return PLUGIN_HANDLED; } } } } new iPlayer = cmd_target( id, szFirstArg, 8 ); if( !iPlayer ) { client_cmd( id, "echo Jucatorul %s nu a fost gasit!", szFirstArg ); return PLUGIN_HANDLED; } g_iUserCredits[ iPlayer ] += iCredits; new szName[ 32 ], _szName[ 32 ]; get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 ); get_user_name( iPlayer, _szName, sizeof ( _szName ) -1 ); ColorChat( 0, RED, "^x04%s^x01 Adminul^x03 %s^x01 i-a dat^x03 %i^x01 credite lui^x03 %s^x01.", g_szTag, szName, iCredits, _szName ); return PLUGIN_HANDLED; } public ClCmdTakeCredits( id ) { if( !( get_user_flags( id ) & read_flags( g_szGiveCreditsFlag ) ) ) { client_cmd( id, "echo NU ai acces la aceasta comanda!" ); return PLUGIN_HANDLED; } new szFirstArg[ 32 ], szSecondArg[ 10 ]; read_argv( 1, szFirstArg, sizeof ( szFirstArg ) -1 ); read_argv( 2, szSecondArg, sizeof ( szSecondArg ) -1 ); if( equal( szFirstArg, "" ) || equal( szSecondArg, "" ) ) { client_cmd( id, "echo amx_take_credits < nume > < credite >" ); return PLUGIN_HANDLED; } new iCredits = str_to_num( szSecondArg ); if( iCredits <= 0 ) { client_cmd( id, "echo Valoarea creditelor trebuie sa fie mai mare decat 0!" ); return PLUGIN_HANDLED; } new iPlayer = cmd_target( id, szFirstArg, 8 ); if( !iPlayer ) { client_cmd( id, "echo Jucatorul %s nu a fost gasit!", szFirstArg ); return PLUGIN_HANDLED; } if( g_iUserCredits[ iPlayer ] < iCredits ) { client_cmd( id, "echo Jucatorul %s nu are atatea credite!Are doar %i", szFirstArg, g_iUserCredits[ iPlayer ] ); return PLUGIN_HANDLED; } g_iUserCredits[ iPlayer ] -= iCredits; new szName[ 32 ], _szName[ 32 ]; get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 ); get_user_name( iPlayer, _szName, sizeof ( _szName ) -1 ); ColorChat( 0, RED, "^x04%s^x01 Adminul^x03 %s^x01 i-a sters^x03 %i^x01 credite lui^x03 %s^x01.", g_szTag, szName, iCredits, _szName ); return PLUGIN_HANDLED; } public ham_SpawnPlayerPost( id ) { if( !is_user_alive( id ) ) return; g_iUserRetired[ id ] = 0; } public Fwd_ClientUserInfoChanged( id, szBuffer ) { if ( !is_user_connected( id ) ) return FMRES_IGNORED; static szNewName[ 32 ]; engfunc( EngFunc_InfoKeyValue, szBuffer, "name", szNewName, sizeof ( szNewName ) -1 ); if ( equal( szNewName, g_szName[ id ] ) ) return FMRES_IGNORED; SaveCredits( id ); ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Tocmai ti-ai schimbat numele din^x03 %s^x01 in^x03 %s^x01 !", g_szTag, g_szName[ id ], szNewName ); ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Am salvat^x03 %i^x01 credite pe numele^x03 %s^x01 !", g_szTag, g_iUserCredits[ id ], g_szName[ id ] ); copy( g_szName[ id ], sizeof ( g_szName[] ) -1, szNewName ); LoadCredits( id ); ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Am incarcat^x03 %i^x01 credite de pe noul nume (^x03 %s^x01 ) !", g_szTag, g_iUserCredits[ id ], g_szName[ id ] ); return FMRES_IGNORED; } public LoadCredits( id ) { iVault = nvault_open( "FurienCreditsSystem" ); if( iVault == INVALID_HANDLE ) { set_fail_state( "nValut returned invalid handle!" ); } static szData[ 256 ], iTimestamp; if( nvault_lookup( iVault, g_szName[ id ], szData, sizeof ( szData ) -1, iTimestamp ) ) { static szCredits[ 15 ]; parse( szData, szCredits, sizeof ( szCredits ) -1 ); g_iUserCredits[ id ] = str_to_num( szCredits ); return; } else { g_iUserCredits[ id ] = get_pcvar_num( g_iCvarEntry ); } nvault_close( iVault ); } public SaveCredits( id ) { iVault = nvault_open( "FurienCreditsSystem" ); if( iVault == INVALID_HANDLE ) { set_fail_state( "nValut returned invalid handle!" ); } static szData[ 256 ]; formatex( szData, sizeof ( szData ) -1, "%i", g_iUserCredits[ id ] ); nvault_set( iVault, g_szName[ id ], szData ); nvault_close( iVault ); } public plugin_end( ) { iVault = nvault_open( "FurienCreditsSystem" ); if( iVault == INVALID_HANDLE ) { set_fail_state( "nValut returned invalid handle!" ); } new iDays = get_pcvar_num( g_iCvarPruneDays ); if( iDays > 0 ) { nvault_prune( iVault, 0, get_systime( ) - ( iDays * ONE_DAY_IN_SECONDS ) ); } nvault_close( iVault ); } // |-- CC_ColorChat --| ColorChat( id, Color:iType, const msg[ ], { Float, Sql, Result, _}:... ) { // Daca nu se afla nici un jucator pe server oprim TOT. Altfel dam de erori.. if( !get_playersnum( ) ) return; new szMessage[ 256 ]; switch( iType ) { // Culoarea care o are jucatorul setata in cvar-ul scr_concolor. case NORMAL: szMessage[ 0 ] = 0x01; // Culoare Verde. case GREEN: szMessage[ 0 ] = 0x04; // Alb, Rosu, Albastru. default: szMessage[ 0 ] = 0x03; } vformat( szMessage[ 1 ], 251, msg, 4 ); // Ne asiguram ca mesajul nu este mai lung de 192 de caractere.Altfel pica server-ul. szMessage[ 192 ] = '^0'; new iTeam, iColorChange, iPlayerIndex, MSG_Type; if( id ) { MSG_Type = MSG_ONE_UNRELIABLE; iPlayerIndex = id; } else { iPlayerIndex = CC_FindPlayer( ); MSG_Type = MSG_ALL; } iTeam = get_user_team( iPlayerIndex ); iColorChange = CC_ColorSelection( iPlayerIndex, MSG_Type, iType); CC_ShowColorMessage( iPlayerIndex, MSG_Type, szMessage ); if( iColorChange ) CC_Team_Info( iPlayerIndex, MSG_Type, TeamName[ iTeam ] ); } CC_ShowColorMessage( id, const iType, const szMessage[ ] ) { static bool:bSayTextUsed; static iMsgSayText; if( !bSayTextUsed ) { iMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" ); bSayTextUsed = true; } message_begin( iType, iMsgSayText, _, id ); write_byte( id ); write_string( szMessage ); message_end( ); } CC_Team_Info( id, const iType, const szTeam[ ] ) { static bool:bTeamInfoUsed; static iMsgTeamInfo; if( !bTeamInfoUsed ) { iMsgTeamInfo = get_user_msgid( "TeamInfo" ); bTeamInfoUsed = true; } message_begin( iType, iMsgTeamInfo, _, id ); write_byte( id ); write_string( szTeam ); message_end( ); return PLUGIN_HANDLED; } CC_ColorSelection( id, const iType, Color:iColorType) { switch( iColorType ) { case RED: return CC_Team_Info( id, iType, TeamName[ 1 ] ); case BLUE: return CC_Team_Info( id, iType, TeamName[ 2 ] ); case GREY: return CC_Team_Info( id, iType, TeamName[ 0 ] ); } return PLUGIN_CONTINUE; } CC_FindPlayer( ) { new iMaxPlayers = get_maxplayers( ); for( new i = 1; i <= iMaxPlayers; i++ ) if( is_user_connected( i ) ) return i; return -1; } // |-- CC_ColorChat --| Nume: Furien Credits System Versiune: v0.4.6 Link oficial: http://www.extreamcs.com/forum Instalare: 1. Fisierul FurienCreditsSystem.sma il puneti in addons/amxmodx/scripting 2. Fisierul FurienCreditsSystem.amxx il puneti in addons/amxmodx/plugins 3. Intrati in fisierul addons/amxmodx/configs/plugins.ini si adaugati la urma: Code: FurienCreditsSystem.amxx 4. Alti pasi necesari.... Modificati in fisierul sursa: Code: new const g_szGiveCreditsFlag[ ] = "a"; in loc de "a" puneti flagul pentru comenzize de mai jos. NEW! Cvar-uri (se adauga in fisierul amxmodx\configs\amxx.cfg): fcs_prunedays "15" - sterge toate inregistrarile din nvault care nu au intrat pe server de x zile ( la fiecare sfarsit de mapa ) | setati valoarea 0 pentru a dezactiva functia. NEW!fcs_entry_credits "300" - cate credite primesc cand intra pentru prima data pe server. NEW! [ 20.03.2014 ]fcs_maxretrieve "0" - nr maxim de credite pe care il pot retrage intr-o runda. ( 0 fara limita de retragere ) Comenzi administrative (se tasteaza in consola si trebuie sa fiti administrator): amx_give_credits < nume/ @ALL/ @CT/ @T > < credite > - dai credite cuiva. amx_take_credits < nume > - ii stergi din credite cuiva. Comenzi publice (se tasteaza in joc prin apasarea tastei Y):/credits - aflii cate credite ai /credits < nume > - aflii cate credite are jucatorul respectiv /deposit sau /depozit - depozitezi 16000$ si primesti un credit /retrage sau /withdraw - retragi un credit si premesti 16000$ Module necesare (se sterge ; din fata modulului de mai jos; acestea le gasiti in fisierul amxmodx\configs\modules.ini): - cstrike - fakemeta - nvault
 5. Descarcare : http://www.girlshare.ro/32551024/etc.rar Descriere: Cand te conectezi pe server iti apare un mesaj hud ca si cum cineva l-ar scrie. Descarcare: Link! Nume: WelcomeHUD Versiune: Nu stiu Link oficial: CSDB SMA | Afiseaza codul Instalare: 2. Fisierul welcomeHUD.amxx il puneti in addons/amxmodx/plugins 3. Intrati in fisierul addons/amxmodx/configs/plugins.ini si adaugati la urma: Code: welcomeHUD.amxx 4. Alti pasi necesari.... Cvar-uri (se adauga in fisierul amxmodx\configs\amxx.cfg): Nu are Comenzi administrative (se tasteaza in consola si trebuie sa fiti administrator): Nu are Comenzi publice (se tasteaza in joc prin apasarea tastei Y): Nu are Module necesare (se sterge ; din fata modulului de mai jos; acestea le gasiti in fisierulamxmodx\configs\modules.ini): Nu are
 6. # Titlu: [Plugin] Chat Block # Descriere: Un plugin micut creat sa impiedice spam-ul facut in chat de boti.Tasteaza in chat (y),(say_team): /rangfort pentru deblocarea chatului # Comenzi : /rangfort # Cvar-uri : Nu exista # Instalare: Fisierul chat_block.amxx il adaugam in : Addons/AmxModx/Plugin Fisierul chat_block.sma il adaugam in : Addons/AmxModx/Scripting Intrati in fisierul Addons/AmxModx/Configs/Plugins.ini si adaugam la urma : chat_block.amxx # Download: http://www.girlshare.ro/3489412004.1
 7. Download : http://www.girlshare.ro/3145831.7 Instalare: 1. Fisierul .sma il puneti inaddons/amxmodx/scripting 2. Fisierul .amxx il puneti inaddons/amxmodx/plugins 3. Fisierul colorchat.inc il puneti inaddons/amxmodx/scripting/include 4. Intrati in fisierul addons/amxmodx/configs/plugins.ini si adaugati la urma: numelelui.amxx 4. Alti pasi necesari.... Cvar-uri (se adauga in fisierul amxmodx\configs\amxx.cfg): Nu necesita Comenzi administrative (se tasteaza in consola si trebuie sa fiti administrator): Nu necesita Comenzi publice (se tasteaza in joc prin apasarea tastei Y): /t: Te muti la Teroristi /ct: te muti la Counter teroristi /spec: Te muti la Spectatori /cs: Daca esti spectator te baga la o echipa aleatorie Module necesare (se sterge ; din fata modulului de mai jos; acestea le gasiti in fisierul amxmodx\configs\modules.ini): cstrike csdm
 8. Incearca cu admin_who Sau uite aici un generator : DESCARCA
 9. N-ar trebuii sa postez , dar postez. uite aici un plugin asemanator. http://www.mediafire.com/file/ea4c53r1r5g784v/VIP+Classic+v5.1+-+FIORIGINAL.RO.rar
 10. iDESCARCA .: CVars :. Turns on/off the plugin. amx_demo "1/0" <default: "1"> Swithes between demo modes (0/1/2). "0" - Demoname determinеs by an amx_demoname CVar. "1" - Demoname will be a server's IP with Port (amx_demo_name CVar is ignored). "2" - Demoname will be the hostname (amx_demo_name CVar is also ignored). amx_demo_mode "0/1/2" <default: "0"> Turns on/off client SteamID before demoname in messages and demofile. amx_demo_steamid "1/0" <default: "0"> Time before demo recording starts in seconds. (If it is less than 5, it will automatically set to 5, but willn't apply the changes to the console. I recoment to use default settings) amx_demo_rectime "15" The name of your demo what will be saved in client's cstrike folder. amx_demo_name "Autorecorded demo" The prefix that will be displayed before messages when amx_demo_rectime have passed. amx_demo_prefix "AMXX"
 11. FLOOD_CSX

  Ajutor

  Eu iti recomand acest plugin VIP : Este si usor de editat , chiar daca ai cunostinte minime . http://www.mediafire.com/file/ea4c53r1r5g784v/VIP+Classic+v5.1+-+FIORIGINAL.RO.rar Compilezi .sma-ul , dupa ce l-ai editat dupa bunul plac , apoi restu te descurci. Are flagul "T" , daca te ajuta cumva .
 12. http://www.2shared.com/file/fSFa73n-/rank_rankstats_top.html <- descarci Instalare Fisierul rank_rankstats_top.amxx il puneti in addons/amxmodx/plugins . Intrati in fisierul addons/amxmodx/configs/plugins.ini si adaugati la urma: rank_rankstats_top.amxx Dezactivati statsx.amxx din plugins.ini Adaugati OBLIGATORIU csstats.amxx in cstrike/addons/data C-VAR-uri Se adauga in amxx.cfg: rrt_top 0/1 | Activeaza comanda /topx rrt_rank 0/1 | 0 -dezactivat | 1 - rank simplu | 2 - rank mai avansat rrt_rankstats 0/1 | Activeaza comanda /rankstats rrt_topnum 10/15 | Cate linii se afiseaza in top rrt_title "Top jucatori | Textul de deasupra topului rrt_connect 0/1 | Cand se deconecteaza un jucator afiseaza in chat ce rank are. 1 - simplist | 2 - avansat | 0 -dezactivat Comenzi publice /rank <nume> /rankstats <nume> /topnumar
 13. FLOOD_CSX

  Suport top 15

  Uite aici . 1.amx_rcon csstats_reset 1 -> in consola 2.Schimba mapa. 3.Dupa schimbare 4.amx_rcon csstats_reset 0 - in consola din nou. Daca n-ai inteles , iti explic mai bine : (Daca ai ceva cunostinte minime in amx , o sa te prinzi repede) 1. Pentru modul AdminMod: Adminmod nu are /rank, /top10, /top15 !! Decat prin statsme poate citi rankurile 2. Pentru modul AmxModX: In joc tastati comanda (va trebuie admin cu Rcon !): amx_rcon csstats_reset 1 3. Pentru modul StatsMe: a) Stergeti fisierul addons\statsme\statsme.log In fisierul addons\statsme\statsme.cfg puneti valorea 10 astfel: sm_resetrank 10 c) In joc tastati comanda (va trebuie admin cu Rcon !): admin_rcon sm_clearrank 1 Punand 10 inseamna ca rankul se va reseta automat din 10 in 10 ore. Daca puneti valoarea 0 NU se va reseta niciodata
×
×
 • Create New...