Jump to content

[INCOMPLET] [Cerere plugin + modificare] VIP Classic


Recommended Posts

Bună!

Există un plugin VIP, care ar trebui să editați următoarele și se adaugă:

Nu fi un meniu de armă.

/vmenu afișează o comandă de meniu, care este Jucător Kick, și Jucător Ban.

 Jucator ban funcția de VIP, legea poate obține numai la fiecare 15 minute, la maxim, în timp este de 3 zile.

 

#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <engine>
#include <colorchat>
 
#define VIP_LEVEL_ACCES ADMIN_LEVEL_F
 
#define SCOREATTRIB_NONE  0
#define SCOREATTRIB_DEAD  ( 1 << 0 )
#define SCOREATTRIB_BOMB  ( 1 << 1 )
#define SCOREATTRIB_VIP ( 1 << 2 )
 
#define REMOVE_FLAGS "r"
 
new const RMaps [ ] [ ] =
{
  "35hp",
  "35hp_2",
  "31hp",
  "1hp",
  "100hp"
};
 
new const g_szBeginning[ ] = "Membrii VIP"
new g_szMessage[ 256 ];
 
new cvar_vip_maxap, cvar_vip_maxhp, cvar_vip_showC, cvar_vip_showH, cvar_vip_in_out, cvar_tag, cvar_start_hp, cvar_start_ap, cvar_start_money, cvar_vip_jump, cvar_hp_kill, cvar_ap_kill, jumpnum[33], bool: dojump[33], bool:use[33], SyncHudMessage;
 
public plugin_init()
{
  register_plugin("Classic VIP", "5.0", "Devil aKa. StefaN@CSX");
  
  RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Spawn", 1);
  
  register_clcmd("say /vmenu", "vip_menu", -1);
  register_clcmd("say /vip", "vip_info");
  register_clcmd("say", "handle_say");
  register_clcmd("say_team", "handle_say");
  
  register_event("DeathMsg", "eDeathMsg", "a");
  register_event("HLTV", "Event_NewRound", "a", "1=0", "2=0");
  register_message(get_user_msgid( "ScoreAttrib" ), "MessageScoreAttrib");  
 
  cvar_tag = register_cvar("amx_vip_tag", "VIP");
  cvar_start_hp = register_cvar("amx_start_hp", "150");
  cvar_start_ap = register_cvar("amx_start_ap", "180");
  cvar_start_money = register_cvar("amx_start_money", "8000");
  cvar_vip_jump = register_cvar("amx_vip_jump", "1" );
  cvar_hp_kill = register_cvar("amx_vip_addhp", "10");  
  cvar_ap_kill = register_cvar("amx_vip_addap", "10");
  cvar_vip_in_out = register_cvar("amx_vip_in_out", "1");
  cvar_vip_showC = register_cvar("amx_vip_show_chat", "1");
  cvar_vip_showH = register_cvar("amx_vip_show_hud", "1");
  cvar_vip_maxhp = register_cvar("amx_vip_maxhp", "180");
  cvar_vip_maxap = register_cvar("amx_vip_maxap", "200");
 
  set_task(120.0, "mesaj_info", _, _, _, "b");
  set_task( 1.0, "TaskDisplayVips", _, _, _, "b", 0 );
  SyncHudMessage = CreateHudSyncObj( );
    
}
 
public Event_NewRound()
{
  arrayset(use, false, 33);
}
 
public vip_menu(id)
{
  if(!is_user_alive(id))
    return;
    
  new menu
  switch(cs_get_user_team(id))
  {
    case CS_TEAM_CT:
    {
      menu = menu_create("\y[\rVIP Classic\y] \wMeniu \yVIP", "menu_ammunition");
      menu_additem(menu, "M4a1+Deagle+Set grenazi", "1", VIP_LEVEL_ACCES);
      menu_additem(menu, "Famas+Deagle+Set grenazi", "2", VIP_LEVEL_ACCES);
      menu_additem(menu, "Awp+Deagle+Set grenazi", "3", VIP_LEVEL_ACCES);
    }
  
    case CS_TEAM_T:
    {
      menu = menu_create("\y[\rVIP Classic\y] \wMeniu \yVIP", "menu_ammunition");
      menu_additem(menu, "Ak47+Deagle+Set grenazi", "1", VIP_LEVEL_ACCES);
      menu_additem(menu, "Galil+Deagle+Set grenazi", "2", VIP_LEVEL_ACCES);
      menu_additem(menu, "Awp+Deagle+Set grenazi", "3", VIP_LEVEL_ACCES);
    }
  }
  menu_display(id, menu, 0)
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public menu_ammunition ( id, menu, item )
{
  new tag[32];
  get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
  
  if(use[id])
  {
    ColorChat(id, GREEN,"^3[%s] ^1Meniul poate fi folosit doar o data pe runda !", tag);
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  
  if(item == MENU_EXIT)
  {
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
 
  new data[6], szName[64];
  new access, callback;
  menu_item_getinfo(menu, item, access, data,charsmax(data), szName,charsmax(szName), callback);
  new key = str_to_num(data);
 
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT)
    switch(key)
  {
    case 1:
  {
      strip_user_weapons(id)
      give_item(id, "weapon_knife"); 
      give_item(id, "weapon_m4a1");
      give_item(id, "weapon_deagle");
      give_item(id, "weapon_hegrenade");
      give_item(id, "weapon_flashbang");
      give_item(id, "weapon_smokegrenade");
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_M4A1, 90);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
      ColorChat(id,GREEN,"^3[%s] ^1Ai ales ^4M4a1^1+^4Deagle^1+^4Set grenazi^1.",tag);
  }
    case 2:
  {
      strip_user_weapons(id)
      give_item(id, "weapon_knife");
      give_item(id, "weapon_famas");
      give_item(id, "weapon_deagle");
      give_item(id, "weapon_hegrenade");
      give_item(id, "weapon_flashbang");
      give_item(id, "weapon_smokegrenade");
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FAMAS, 90);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
      ColorChat(id,GREEN,"^3[%s] ^1Ai ales ^4Famas^1+^4Deagle^1+^4Set grenazi^1.",tag);
  }
    case 3:
  {
      strip_user_weapons(id)
      give_item(id, "weapon_knife");
      give_item(id, "weapon_awp");
      give_item(id, "weapon_deagle");
      give_item(id, "weapon_hegrenade");
      give_item(id, "weapon_flashbang");
      give_item(id, "weapon_smokegrenade");
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_AWP, 30);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
      ColorChat(id,GREEN,"^3[%s] ^1Ai ales ^4Awp^1+^4Deagle^1+^4Set grenazi^1.",tag);
  }   
}
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T)
    switch(key)
  {
    case 1:
  {
      strip_user_weapons(id)
      give_item(id, "weapon_knife");
      give_item(id, "weapon_ak47");
      give_item(id, "weapon_deagle");
      give_item(id, "weapon_hegrenade");
      give_item(id, "weapon_flashbang");
      give_item(id, "weapon_smokegrenade");
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_AK47, 90);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
      ColorChat(id,GREEN,"^3[%s] ^1Ai ales ^4Ak47^1+^4Deagle^1+^4Set grenazi^1.",tag);
  }   
    case 2:
  {
      strip_user_weapons(id)
      give_item(id, "weapon_knife");
      give_item(id, "weapon_galil");
      give_item(id, "weapon_deagle");
      give_item(id, "weapon_hegrenade");
      give_item(id, "weapon_flashbang");
      give_item(id, "weapon_smokegrenade");
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_GALIL, 90);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
      ColorChat(id,GREEN,"^3[%s] ^1Ai ales ^4Galil^1+^4Deagle^1+^4Set grenazi^1.",tag);
  }
    case 3:
  {
      strip_user_weapons(id)
      give_item(id, "weapon_knife");
      give_item(id, "weapon_awp");
      give_item(id, "weapon_deagle");
      give_item(id, "weapon_hegrenade");
      give_item(id, "weapon_flashbang");
      give_item(id, "weapon_smokegrenade");
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 1);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_AWP, 30);
      cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 35);
      ColorChat(id,GREEN,"^3[%s] ^1Ai ales ^4Awp^1+^4Deagle^1+^4Set grenazi^1.",tag);
  }   
  }
  menu_destroy(menu);
  use[id] = true;
  return PLUGIN_HANDLED; 
}
 
public Spawn(id)
{
  if(!is_user_alive(id))
    return;
  
  new CsTeams:team = cs_get_user_team(id)
  if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES)
  {
    switch(team)
    {
    case CS_TEAM_T:
    {
      set_user_health(id, get_pcvar_num(cvar_start_hp));
      set_user_armor(id, get_pcvar_num(cvar_start_ap));
      cs_set_user_money(id, cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(cvar_start_money));
    }
    case CS_TEAM_CT:
    {
      set_user_health(id, get_pcvar_num( cvar_start_hp ));
      set_user_armor(id, get_pcvar_num( cvar_start_ap ));
      cs_set_user_money(id, cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(cvar_start_money));
    }
    }
  }
}
 
public client_putinserver(id)
{ 
  set_task(2.0, "in", id);
  
  jumpnum[id] = 0;
  dojump[id] = false;
 
  new MapName[32]; get_mapname(MapName, sizeof(MapName));
  
  for (new i = 0; i < sizeof (RMaps); i ++)
  {
    if(equali (MapName, RMaps[i]))
    {
      remove_user_flags (id, read_flags(REMOVE_FLAGS));
    }
  }
}
 
public client_disconnect( id )
{
  set_task(2.0, "out", id);
 
  jumpnum[id] = 0;
  dojump[id] = false;
}
 
public client_PreThink( id )
{
  if(!is_user_alive(id))
    return PLUGIN_CONTINUE;
 
  new BUTON = get_user_button(id)
  new OLDBUTON = get_user_oldbutton(id)
  new JUMP_VIP = get_pcvar_num(cvar_vip_jump)
 
  if((BUTON & IN_JUMP) && !(get_entity_flags(id) & FL_ONGROUND) && !(OLDBUTON & IN_JUMP))
  {
    if(((get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES) && (jumpnum[id] < JUMP_VIP)))
    {
      dojump[id] = true
      jumpnum[id]++
    }
  }
 
  if((BUTON & IN_JUMP) && (get_entity_flags(id) & FL_ONGROUND))
  {
    jumpnum[id] = 0
  }
 
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public client_PostThink(id)
{
  if(!is_user_alive(id))
    return PLUGIN_CONTINUE;
 
  if(dojump[id] == true)
  {
    new Float: velocity[3] 
    entity_get_vector(id, EV_VEC_velocity, velocity)
    velocity[2] = random_float(265.0, 285.0)
    entity_set_vector(id, EV_VEC_velocity, velocity)
    dojump[id] = false
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public eDeathMsg()
{
  new id_Killer = read_data(1);
  new VIP_MAXHP = get_pcvar_num(cvar_vip_maxhp);
  new VIP_MAX_HP = get_user_health(id_Killer);
  new VIP_MAXAP = get_pcvar_num(cvar_vip_maxap);
  new VIP_MAX_AP = get_user_armor(id_Killer);
 
  if(is_user_alive(id_Killer))
  {
    if(get_user_flags(id_Killer) & VIP_LEVEL_ACCES )
      {
        set_user_health(id_Killer, get_user_health(id_Killer) + get_pcvar_num(cvar_hp_kill));
        set_user_armor(id_Killer, get_user_armor(id_Killer) + get_pcvar_num(cvar_ap_kill));
      }
  }
 
  if(VIP_MAX_HP >= VIP_MAXHP)
  {
        set_user_health(id_Killer, get_pcvar_num(cvar_vip_maxhp));
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  
  if(VIP_MAX_AP >= VIP_MAXAP)
  {
        set_user_armor(id_Killer, get_pcvar_num(cvar_vip_maxap));
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
 
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public in(id) 
{
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_in_out))
  {
    new tag[32], name[32];
 
    get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
    get_user_name(id, name, charsmax(name));
 
    if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES) 
    {
      ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1VIP: ^4%s ^1s-a conectat.", tag, name);
    }
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public out(id) 
{ 
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_in_out))
  {
    new tag[32], name[32];
 
    get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
    get_user_name(id, name, charsmax(name));
 
    if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES) 
    {
      ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1VIP: ^4%s ^1s-a deconectat.", tag, name);
    }
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public vip_info(id)
{
  show_motd(id, "/addons/amxmodx/configs/vip_info.html");
}
 
public mesaj_info()
{
  new tag[32];
  get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
  
  ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1Tastati in chat ^4/vip ^1pentru a vedea beneficiile si pretul vip-ului.", tag);
}
 
public TaskDisplayVips( )
{
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_showH))
  {
    static iPlayers[ 32 ];
    static iPlayersNum;
  
    get_players( iPlayers, iPlayersNum, "ch" );
    if( !iPlayersNum )
      return 1;
  
    static iVipsConnected, szVipsNames[ 128 ], szName[ 32 ];
    formatex( szVipsNames, sizeof ( szVipsNames ) -1, "" ); // Is this needed ?
    iVipsConnected = 0;
  
    static id, i;
    for( i = 0; i < iPlayersNum; i++ )
    {
      id = iPlayers[ i ];
      if( get_user_flags( id ) & VIP_LEVEL_ACCES )
      {
        get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
      
        add( szVipsNames, sizeof ( szVipsNames ) -1, szName );
        add( szVipsNames, sizeof ( szVipsNames ) -1, "^n" );
      
        iVipsConnected++;
      }
    }
  
    formatex( g_szMessage, sizeof ( g_szMessage ) -1, "%s ( %i )^n%s",
      g_szBeginning, iVipsConnected, szVipsNames );
    
    set_hudmessage( 25, 255, 25, 0.01, 0.25, 0, 0.0, 1.0, 0.1, 0.1, -1 );
    ShowSyncHudMsg( 0, SyncHudMessage, g_szMessage );
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
    
}
 
public handle_say(id)
{
  new said[192];
  read_args(said,192);
  if(contain(said, "/vips") != -1)
  set_task(0.1,"print_adminlist",id);
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public print_adminlist(user)
{
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_showC))
  {
    new tag[32];
    get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
  
    new adminnames[33][32];
    new message[256];
    new id, count, x, len;
 
    for(id = 1 ; id <= get_maxplayers() ; id++)
      if(is_user_connected(id))
        if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES)
          get_user_name(id, adminnames[count++], charsmax(adminnames[ ]));
  
    len = format(message, 255, "^3[%s] ^1VIP-ii online sunt:^4 " ,tag);
    if(count > 0)
      {
      for(x = 0 ; x < count ; x++)
        {
        len += format(message[len], 255-len, "%s%s ", adminnames[x], x < (count-1) ? ", ":"");
        if(len > 96)
        {
          print_message(user, message);
          len = format(message, 255, " ");
        }
        }
      print_message(user, message);
      }
    else
    {
      ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1Nu sunt ^4VIP^1-i online.", tag);
    }
  }
  return PLUGIN_CONTINUE; 
}
 
print_message(id, msg[])
{
  message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("SayText"), {0,0,0}, id);
  write_byte(id);
  write_string(msg);
  message_end();
}
 
public MessageScoreAttrib(iMsgID, iDest, iReceiver)
{
    new iPlayer = get_msg_arg_int(1);
    if(is_user_connected( iPlayer )
    && (get_user_flags( iPlayer ) & VIP_LEVEL_ACCES))
    {
        set_msg_arg_int(2, ARG_BYTE, is_user_alive(iPlayer) ? SCOREATTRIB_VIP : SCOREATTRIB_DEAD);
      }
}
Link to post
Share on other sites

Salut,

 

Eu sincer n-am inteles absolut nimic din ce ai spus:

 

Bună!

Există un plugin VIP, care ar trebui să editați următoarele și se adaugă:

Nu fi un meniu de armă.

/vmenu afișează o comandă de meniu, care este Jucător Kick, și Jucător Ban.

 Jucator ban funcția de VIP, legea poate obține numai la fiecare 15 minute, la maxim, în timp este de 3 zile.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Salut,

 

Eu sincer n-am inteles absolut nimic din ce ai spus:

 

1. Dacă VIP scrie că /vmenu , se deschide un meniu (așa cum se vede în imagine)

 

2. Maxim BAN timp 3 de ori.

 

imagine: ndtv9bM.png

 

SMA:

#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <engine>
#include <colorchat>
 
#define VIP_LEVEL_ACCES ADMIN_LEVEL_F
 
#define SCOREATTRIB_NONE  0
#define SCOREATTRIB_DEAD  ( 1 << 0 )
#define SCOREATTRIB_BOMB  ( 1 << 1 )
#define SCOREATTRIB_VIP ( 1 << 2 )
 
#define REMOVE_FLAGS "r"
 
new const RMaps [ ] [ ] =
{
  "35hp",
  "35hp_2",
  "31hp",
  "1hp",
  "100hp"
};
 
new const g_szBeginning[ ] = "Membrii VIP"
new g_szMessage[ 256 ];
 
new cvar_vip_maxap, cvar_vip_maxhp, cvar_vip_showC, cvar_vip_showH, cvar_vip_in_out, cvar_tag, cvar_start_hp, cvar_start_ap, cvar_start_money, cvar_vip_jump, cvar_hp_kill, cvar_ap_kill, jumpnum[33], bool: dojump[33], bool:use[33], SyncHudMessage;
 
public plugin_init()
{
  register_plugin("Classic VIP", "5.0", "Devil aKa. StefaN@CSX");
  
  RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Spawn", 1);
  
  //register_clcmd("say /vmenu", "vip_menu", -1);
  register_clcmd("say /vip", "vip_info");
  register_clcmd("say", "handle_say");
  register_clcmd("say_team", "handle_say");
  
  register_event("DeathMsg", "eDeathMsg", "a");
  register_event("HLTV", "Event_NewRound", "a", "1=0", "2=0");
  register_message(get_user_msgid( "ScoreAttrib" ), "MessageScoreAttrib");  
 
  cvar_tag = register_cvar("amx_vip_tag", "VIP");
  cvar_start_hp = register_cvar("amx_start_hp", "150");
  cvar_start_ap = register_cvar("amx_start_ap", "180");
  cvar_start_money = register_cvar("amx_start_money", "8000");
  cvar_vip_jump = register_cvar("amx_vip_jump", "1" );
  cvar_hp_kill = register_cvar("amx_vip_addhp", "10");  
  cvar_ap_kill = register_cvar("amx_vip_addap", "10");
  cvar_vip_in_out = register_cvar("amx_vip_in_out", "1");
  cvar_vip_showC = register_cvar("amx_vip_show_chat", "1");
  cvar_vip_showH = register_cvar("amx_vip_show_hud", "1");
  cvar_vip_maxhp = register_cvar("amx_vip_maxhp", "180");
  cvar_vip_maxap = register_cvar("amx_vip_maxap", "200");
 
  set_task(120.0, "mesaj_info", _, _, _, "b");
  set_task( 1.0, "TaskDisplayVips", _, _, _, "b", 0 );
  SyncHudMessage = CreateHudSyncObj( );
    
}
 
public Event_NewRound()
{
  arrayset(use, false, 33);
}
 
public Spawn(id)
{
  if(!is_user_alive(id))
    return;
  
  new CsTeams:team = cs_get_user_team(id)
  if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES)
  {
    switch(team)
    {
    case CS_TEAM_T:
    {
      set_user_health(id, get_pcvar_num(cvar_start_hp));
      set_user_armor(id, get_pcvar_num(cvar_start_ap));
      cs_set_user_money(id, cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(cvar_start_money));
    }
    case CS_TEAM_CT:
    {
      set_user_health(id, get_pcvar_num( cvar_start_hp ));
      set_user_armor(id, get_pcvar_num( cvar_start_ap ));
      cs_set_user_money(id, cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(cvar_start_money));
    }
    }
  }
}
 
public client_putinserver(id)
{ 
  set_task(2.0, "in", id);
  
  jumpnum[id] = 0;
  dojump[id] = false;
 
  new MapName[32]; get_mapname(MapName, sizeof(MapName));
  
  for (new i = 0; i < sizeof (RMaps); i ++)
  {
    if(equali (MapName, RMaps[i]))
    {
      remove_user_flags (id, read_flags(REMOVE_FLAGS));
    }
  }
}
 
public client_disconnect( id )
{
  set_task(2.0, "out", id);
 
  jumpnum[id] = 0;
  dojump[id] = false;
}
 
public client_PreThink( id )
{
  if(!is_user_alive(id))
    return PLUGIN_CONTINUE;
 
  new BUTON = get_user_button(id)
  new OLDBUTON = get_user_oldbutton(id)
  new JUMP_VIP = get_pcvar_num(cvar_vip_jump)
 
  if((BUTON & IN_JUMP) && !(get_entity_flags(id) & FL_ONGROUND) && !(OLDBUTON & IN_JUMP))
  {
    if(((get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES) && (jumpnum[id] < JUMP_VIP)))
    {
      dojump[id] = true
      jumpnum[id]++
    }
  }
 
  if((BUTON & IN_JUMP) && (get_entity_flags(id) & FL_ONGROUND))
  {
    jumpnum[id] = 0
  }
 
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public client_PostThink(id)
{
  if(!is_user_alive(id))
    return PLUGIN_CONTINUE;
 
  if(dojump[id] == true)
  {
    new Float: velocity[3] 
    entity_get_vector(id, EV_VEC_velocity, velocity)
    velocity[2] = random_float(265.0, 285.0)
    entity_set_vector(id, EV_VEC_velocity, velocity)
    dojump[id] = false
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public eDeathMsg()
{
  new id_Killer = read_data(1);
  new VIP_MAXHP = get_pcvar_num(cvar_vip_maxhp);
  new VIP_MAX_HP = get_user_health(id_Killer);
  new VIP_MAXAP = get_pcvar_num(cvar_vip_maxap);
  new VIP_MAX_AP = get_user_armor(id_Killer);
 
  if(is_user_alive(id_Killer))
  {
    if(get_user_flags(id_Killer) & VIP_LEVEL_ACCES )
      {
        set_user_health(id_Killer, get_user_health(id_Killer) + get_pcvar_num(cvar_hp_kill));
        set_user_armor(id_Killer, get_user_armor(id_Killer) + get_pcvar_num(cvar_ap_kill));
      }
  }
 
  if(VIP_MAX_HP >= VIP_MAXHP)
  {
        set_user_health(id_Killer, get_pcvar_num(cvar_vip_maxhp));
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  
  if(VIP_MAX_AP >= VIP_MAXAP)
  {
        set_user_armor(id_Killer, get_pcvar_num(cvar_vip_maxap));
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
 
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public in(id) 
{
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_in_out))
  {
    new tag[32], name[32];
 
    get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
    get_user_name(id, name, charsmax(name));
 
    if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES) 
    {
      ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1VIP: ^4%s ^1s-a conectat.", tag, name);
    }
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public out(id) 
{ 
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_in_out))
  {
    new tag[32], name[32];
 
    get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
    get_user_name(id, name, charsmax(name));
 
    if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES) 
    {
      ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1VIP: ^4%s ^1s-a deconectat.", tag, name);
    }
    return PLUGIN_HANDLED;
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public vip_info(id)
{
  show_motd(id, "/addons/amxmodx/configs/vip_info.html");
}
 
public mesaj_info()
{
  new tag[32];
  get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
  
  ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1Tastati in chat ^4/vip ^1pentru a vedea beneficiile si pretul vip-ului.", tag);
}
 
public TaskDisplayVips( )
{
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_showH))
  {
    static iPlayers[ 32 ];
    static iPlayersNum;
  
    get_players( iPlayers, iPlayersNum, "ch" );
    if( !iPlayersNum )
      return 1;
  
    static iVipsConnected, szVipsNames[ 128 ], szName[ 32 ];
    formatex( szVipsNames, sizeof ( szVipsNames ) -1, "" ); // Is this needed ?
    iVipsConnected = 0;
  
    static id, i;
    for( i = 0; i < iPlayersNum; i++ )
    {
      id = iPlayers[ i ];
      if( get_user_flags( id ) & VIP_LEVEL_ACCES )
      {
        get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
      
        add( szVipsNames, sizeof ( szVipsNames ) -1, szName );
        add( szVipsNames, sizeof ( szVipsNames ) -1, "^n" );
      
        iVipsConnected++;
      }
    }
  
    formatex( g_szMessage, sizeof ( g_szMessage ) -1, "%s ( %i )^n%s",
      g_szBeginning, iVipsConnected, szVipsNames );
    
    set_hudmessage( 25, 255, 25, 0.01, 0.25, 0, 0.0, 1.0, 0.1, 0.1, -1 );
    ShowSyncHudMsg( 0, SyncHudMessage, g_szMessage );
  }
  return PLUGIN_CONTINUE;
    
}
 
public handle_say(id)
{
  new said[192];
  read_args(said,192);
  if(contain(said, "/vips") != -1)
  set_task(0.1,"print_adminlist",id);
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public print_adminlist(user)
{
  if(get_pcvar_num(cvar_vip_showC))
  {
    new tag[32];
    get_pcvar_string(cvar_tag, tag, charsmax(tag));
  
    new adminnames[33][32];
    new message[256];
    new id, count, x, len;
 
    for(id = 1 ; id <= get_maxplayers() ; id++)
      if(is_user_connected(id))
        if(get_user_flags(id) & VIP_LEVEL_ACCES)
          get_user_name(id, adminnames[count++], charsmax(adminnames[ ]));
  
    len = format(message, 255, "^3[%s] ^1VIP-ii online sunt:^4 " ,tag);
    if(count > 0)
      {
      for(x = 0 ; x < count ; x++)
        {
        len += format(message[len], 255-len, "%s%s ", adminnames[x], x < (count-1) ? ", ":"");
        if(len > 96)
        {
          print_message(user, message);
          len = format(message, 255, " ");
        }
        }
      print_message(user, message);
      }
    else
    {
      ColorChat(0, GREEN, "^3[%s] ^1Nu sunt ^4VIP^1-i online.", tag);
    }
  }
  return PLUGIN_CONTINUE; 
}
 
print_message(id, msg[])
{
  message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("SayText"), {0,0,0}, id);
  write_byte(id);
  write_string(msg);
  message_end();
}
 
public MessageScoreAttrib(iMsgID, iDest, iReceiver)
{
    new iPlayer = get_msg_arg_int(1);
    if(is_user_connected( iPlayer )
    && (get_user_flags( iPlayer ) & VIP_LEVEL_ACCES))
    {
        set_msg_arg_int(2, ARG_BYTE, is_user_alive(iPlayer) ? SCOREATTRIB_VIP : SCOREATTRIB_DEAD);
      }
}

Nu pot vorbi în întregime în limba română! Eu mă scuzați.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...